?

Log in

Acid_Barbies [entries|friends|calendar]
Play with Plastic

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[06 Mar 2005|10:00pm]

ghoulscout_


pwettycandydoll
pretty-in-lipstick: dolls.

[08 Feb 2005|09:17pm]

momoirohimegimi
[ mood | hot ]

Cause this community is almost dead

Supercyberhamster is going to save it [ahem]

Read more...Collapse )

pretty-in-lipstick: dolls.

no no no [06 Dec 2004|05:48pm]

momoirohimegimi
[ mood | horny ]

Read more...Collapse )

pretty-in-lipstick: 4 Play-girls+ s - dolls.

new photos - xposted [17 Nov 2004|04:58pm]
_amoretto
de barbie foto's volgen nog 8-)

ClickCollapse )
pretty-in-lipstick: 6 Play-girls+ s - dolls.

[05 Nov 2004|09:21am]

hysterica_
Lara lara (en mnon en seth)
Ik was al lid van deze community met mijn oude LJ
Wordt ik hier weer gewoon geaccepteerd of moet ik weer foto's plaatsen? ;p
pretty-in-lipstick: 1 Play-girls+ - dolls.

New Pics [28 Oct 2004|11:00pm]

momoirohimegimi
[ mood | sleepy ]

omdat het zo stil is hier post ik maar wat foto's van me nieuwe tattoo en mij^^

 

click it whore!Collapse )

pretty-in-lipstick: 6 Play-girls+ s - dolls.

J'adore la_barbie [19 Oct 2004|12:04pm]

nicotine_star
[ mood | anxious ]

Gimme_PixturesCollapse )

pretty-in-lipstick: 5 Play-girls+ s - dolls.

barbie and me [27 Sep 2004|09:30pm]

momoirohimegimi
[ mood | happy ]

aw ma goddesCollapse )

pretty-in-lipstick: 36 Play-girls+ s - dolls.

stemrecht [27 Sep 2004|08:09pm]

apple_of_sodom
iedereen heeft z'n stemrecht dus vergeet deze lust niet te bevredigen voordat het je overneemt en je voor ejaculatie op betaling moet teren,, with love,,
pretty-in-lipstick: 1 Play-girls+ - dolls.

Barbie & Me [23 Sep 2004|08:52pm]

nerdoid
weirdoCollapse )
pretty-in-lipstick: 20 Play-girls+ s - dolls.

[20 Sep 2004|06:55pm]

apple_of_sodom
BarbieperversionCollapse )
pretty-in-lipstick: 37 Play-girls+ s - dolls.

Foto's [19 Sep 2004|08:00pm]
_amoretto
Some PicturesCollapse )
pretty-in-lipstick: 2 Play-girls+ s - dolls.

Timmieee [16 Sep 2004|10:03pm]

__submissive__
[ mood | cheerful ]

Read more...Collapse )

pretty-in-lipstick: 27 Play-girls+ s - dolls.

Mirror of insecure reflections [15 Sep 2004|11:26pm]

apple_of_sodom
[ mood | annoyed ]

miss/mister anoniem, erg zielig als u hier mensen gaat beledigen of uitschelden,,
wat is het punt? wat is het doel?too bad so sad....

(vraagt: waarom uitten mensen hun jaloerse frustraties altijd op deze manier?)

en als u/jullie dan toch zonodig een mening willen uitten of uitspugen doet dan dan niet anoniem, en als je iets tougher bent recht in het gezicht, en niet op een site bedoeld voor andere doeleinden.

Love and i am,
SS

pretty-in-lipstick: 65 Play-girls+ s - dolls.

[15 Sep 2004|07:23pm]

android_kitty_
[ mood | bouncy ]


RedheadCollapse )

pretty-in-lipstick: 12 Play-girls+ s - dolls.

Barbie and Me [14 Sep 2004|04:37pm]

fluffyslut
Me and my barbie<3Collapse )
pretty-in-lipstick: 22 Play-girls+ s - dolls.

Me and barbie [13 Sep 2004|11:12pm]

pathetic__
^-^Collapse )
pretty-in-lipstick: 33 Play-girls+ s - dolls.

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]